Mijn account Gebruikersnaam  Wachtwoord  Inloggen >> 
Wachtwoord vergeten >> 
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden VVP Vademecum

Definities

Dienst: de toegang tot en gebruik van de informatie op de internetsite van het VVP Vademecum door de Gebruiker.

Voorwaarden: de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Dienst.

Aanbieder van de Dienst: Nijgh Periodieken B.V.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die voor zakelijk gebruik toegang heeft tot de Dienst en een abonnement heeft op de 'papieren' uitgave van het VVP Vademecum of een los exemplaar van de meest recente editie van het VVP Vademecum heeft besteld.

Voorwaarden

De Gebruiker accepteert de Voorwaarden opgesteld door de Aanbieder van de Dienst wanneer hij gebruik maakt van de Dienst.

De Aanbieder van de Dienst kan de Voorwaarden aanpassen. Indien de Voorwaarden wijzigen zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien de Gebruiker na het wijzigen van de Voorwaarden gebruik maakt van de Dienst (inloggen) accepteert de Gebruiker de gewijzigde Voorwaarden. Indien u de gewijzigde Voorwaarden niet wenst te accepteren dan kunt u dit melden aan de Aanbieder van de Dienst via abo@nijgh.nl.

De Aanbieder van de Dienst kan de aard van de Dienst, de inhoud van de Dienst en de beschikbaarheid van de Dienst aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.

De Gebruiker dient de toegangscode(s) tot de Dienst vertrouwelijk te behandelen. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen.

De Gebruiker mag de Dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Als de Gebruiker niet meer voldoet aan de vereisten of de Dienst gebruikt voor commerciële doelen of op een andere wijze als bedoeld door de Aanbieder, zulks ter beoordeling van de Aanbieder, is het de Aanbieder toegestaan om de toegang tot de Dienst te beëindigen zonder voorafgaande berichtgeving aan de Gebruiker. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Alle publicaties op de internetsite zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankrechten. Gebruiker zal niet in strijd met het auteursrecht en/of databankrechten handelen.

Het is de Gebruiker toegestaan om voor persoonlijk gebruik informatie van de website te kopiëren, op te slaan, af te drukken of op andere wijze buiten de website vast te leggen. Het vastleggen voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik is alleen toegestaan nadat de Aanbieder van de Dienst voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De Aanbieder van de Dienst besteedt veel aandacht aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, op de internetsite. De Aanbieder van de Dienst kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

De Aanbieder van de Dienst is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de Dienst. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de Dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.

De Gebruiker kan het gebruik van de Dienst beëindigen door een e-mail te sturen naar abonnement@mijntijdschrift.com. De Aanbieder zal de toegang tot de Dienst zo snel mogelijk beëindigen.

De wijze waarop Nijgh Periodieken B.V. omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van de Gebruiker is opgenomen in de privacy statement. Klik hier voor de privacy statement.

Correspondentie over de Dienst kan worden gezonden naar abo@nijgh.nl.