Mijn account Gebruikersnaam  Wachtwoord  Inloggen >> 
Wachtwoord vergeten >> 
Nieuws

05-09-2017

ZORGVERZEKERAARS MOETEN MEER INFORMATIE GEVEN OVER COLLECTIVITEITEN

Per 1 november worden de regels inzake informatieverstrekking door zorgverzekeraars over collectiviteiten en (bijna) identieke polissen aangescherpt.  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft in haar 'Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2016' dat zij een wijziging van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010) heeft vastgesteld.  Volgens de regeling moeten zorgverzekeraars vanaf november 2017 op hun website informatie geven over collectiviteiten. Daarnaast moeten zij er voor zorgen dat een collectiviteit, zoals bijvoorbeeld een werkgever, belangenorganisatie of sportvereniging, informatie geeft aan consumenten over welke modelovereenkomst van welke zorgverzekeraar er wordt aangeboden en wat de eventuele verschillen zijn tussen de modelovereenkomst van de zorgverzekeraar en de modelovereenkomst met collectiviteitskorting.   Tussenpersoon Diezelfde informatie moet aan consumenten worden gegeven als niet de collectiviteiten zelf, maar eventuele derden een modelovereenkomst met collectiviteitskorting aanbieden (zoals een volmacht of een tussenpersoon) op basis van afspraken daarover met de zorgverzekeraar. Ook daarvoor is de zorgverzekeraar verantwoordelijk. De NZa zal hier op toezien vanaf het moment van inwerkingtreding van de aangepaste regeling.   (Nagenoeg) gelijke polissen Wanneer binnen een concern polissen worden aangeboden die (vrijwel) gelijk zijn wat betreft de te verzekeren prestaties en de keuzemogelijkheden tussen zorgaanbieders, moet iedere betrokken zorgverzekeraar in een overzicht op zijn website vermelden dat deze polissen (vrijwel) gelijk zijn. Ook het soort informatie dat in het overzicht moet komen, is in de regeling gespecificeerd. De verplichting tot het vermelden van een dergelijk overzicht wordt per 1 november uitgebreid naar polissen die op bovenstaande punten (nagenoeg) gelijk zijn en vanuit individuele zorgverzekeraars worden aangeboden.

Meer nieuws vandaag:

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief van VVP Online >>