Mijn account Gebruikersnaam  Wachtwoord  Inloggen >> 
Wachtwoord vergeten >> 
Nieuws

05-09-2017

OBVION: VERLENG TERMIJN HYPOTHEEKRENTEAFTREK NAAR 40 JAAR

Obvion stelt voor de termijn van de hypotheekrenteaftrek te verlengen van 30 naar 40 jaar.

Het is een van de oplossingen die de geldverstrekker aanreikt in een position paper aan de vooravond van het Rondetafelgesprek Starters op de woningmarkt in de Tweede Kamer. Starters kunnen momenteel maar moeilijk een woning kopen. Directievoorzitter Ronald Touwslager van Obvion: "Wij zien een eerste oplossingsrichting in het verlengen van de termijn waarbinnen klanten hun hypotheek aflossen: 40 jaar in plaats van 30 jaar. Dat geeft klanten lagere maandlasten, en dus financiële ruimte voor andere zaken die voor hen belangrijk zijn, zoals zorg, studie of kinderopvang. "We denken dan aan een aflossingsperiode die gerelateerd is aan de maximale pensioendatum en de startdatum van de hypotheek, gemaximeerd op 40 jaar.  "Een tweede oplossingsrichting zien wij in het toestaan van een restschuld, door een deel van de hypotheek aflossingsvrij te maken. Ook dan creëren we voor mensen budgettaire ruimte om vermogen op te bouwen. Een volledig afgeloste eigen woningschuld lijkt namelijk niet strikt noodzakelijk voor klanten die naast een AOW-uitkering ook een pensioenuitkering opbouwen. Als in een dergelijke opzet de top van de hypotheek snel wordt afgelost zijn de risico’s hanteerbaar." Obvion noemt verder een andere benadering van de 'bestendigheid van inkomen' is nodig. Dit gebeurt ook al. Touwslager: "Nu wordt het actuele inkomen als uitgangspunt genomen en zijn alleen inkomensstijgingen die al zijn toegezegd en binnen een tijdvak van 6 maanden worden geeffectueerd, acceptabel. Dit leidt ertoe dat voor veel starters met een uitstekend toekomstperspectief, het leenbedrag toch beperkt is. "Voor mensen met een flexibele arbeidsrelatie waarbij sprake is van een tijdelijk dienstverband hebben, zijn twee innovatieve instrumenten ontwikkeld: de Arbeidsmarktscan en de Perspectiefverklaring. Hiermee kunnen we bij een beperkte werkhistorie tóch een bestendig inkomen adequaat en geobjectiveerd inschatten. Ook voor zzp’ers is al een eerste stap gezet door garantiestelling via NHG mogelijk te maken. Voor mensen met een vast contract kunnen deze instrumenten ook geschikt worden gemaakt. Daarmee krijgen starters met een perspectief meer financieringsmogelijken."   Uitgaan van woonlasten in plaats van hypotheeklasten Touwslager verder: "Betaalbaarheid van woonlasten nu en in de toekomst is een belangrijk thema. De energierekening is naast de hypotheeklasten een belangrijk onderdeel van de woonlasten. Kunnen we door uit te gaan van woonlasten in plaats van hypotheeklasten niet een win-win voor starter en klimaat creëren? "De woonlasten voor starters op de woningmarkt zijn nu verhoogd door de sterk gestegen (en nog steeds stijgende) huizenprijzen en de verplichting tot volledige aflossing in een periode van 30 jaar. Het terugdringen van de woonlasten door bijvoorbeeld een lagere energierekening kan in betaalbaarheid ruimte geven. Er bestaan al de nodige verruimingen die matig worden gebruikt. "Laten we onderzoeken of er verdere verruiming mogelijk is om duurzaamheid te vervorderen en energiebesparing te realiseren. Wellicht ook specifiek voor starters. Om een indicatie te geven: met 80 euro minder energielasten per maand kan circa 15.000 euro extra worden geleend. Hiermee kunnen we de financieringsruimte vergroten en een betere betaalbaarheid realiseren. Bovendien brengt het ook versnelling in het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs."  

Meer nieuws vandaag:

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief van VVP Online >>