Mijn account Gebruikersnaam  Wachtwoord  Inloggen >> 
Wachtwoord vergeten >> 
Nieuws

05-09-2017

"VERZEKERAARS MORRELEN AAN VASTE VOLMACHTVERGOEDING"

"Helaas moet ik constateren dat er momenteel bij de uitrol van de nieuwe Volmachtovereenkomst door verzekeraars druk wordt uitgeoefend op de hoogte van de vaste volmachtvergoeding voor de uit te voeren werkzaamheden. Met alle respect maar daar was de uitrol van een nieuwe overeenkomst niet voor bedoeld." Dat schrijft NVGA-voorzitter Ron Gardenier in de dinsdag verschenen VVP 7.

Gardenier: "Van belang was dat wij onderwerpen als Normenkader, Solvency II, Sanctiewetgeving en de volgend jaar ingaande nieuwe privacywetgeving zouden verankeren in een nieuwe overeenkomst en het was zeker niet de intentie om eenzijdig te besluiten de beloning voor werkzaamheden te verlagen zonder een adequate passendheidstoets. Natuurlijk realiseert een ieder zich dat het rendement op een aantal branches achterblijft, maar dit is nog geen rechtvaardiging voor het zonder toetsing en overleg verlagen van het inkomen van een gevolmachtigde met vele procenten (1 procentpunt commissie verlagen op auto is al gauw 9 procent van de inkomsten verlagen). Het was toch ten strengste verboden om een link te leggen tussen beloning voor verrichte werkzaamheden en het verzekeringstechnische rendement op de portefeuille? "De NVGA heeft samen met het Verbond van Verzekeraars als belangrijke doelstelling om het volmachtkanaal verder te professionaliseren en de kwaliteit van de uitbestedingsrelatie te verhogen. In onze activiteiten komt deze doelstelling terug en staat die centraal tijdens onze ledenbijeenkomsten en marktmiddagen. "Naar mijn mening wordt dit doel nu volledig uit het oog verloren en dat is niet juist. Gevolmachtigden hebben zich destijds geschikt in een lagere vergoeding als gevolg van het wegvallen van de variabele beloning bij een goed rendement op de portefeuille. Het heeft er nu alle schijn van dat de regels van het spel eenzijdig worden gewijzigd en de rekening van onvoldoende rendement wederom bij de GA gedeponeerd wordt door naast de afslagen op de variabele kwaliteitsbeloning nu ook druk uit te gaan oefenen op de vaste beloning. Voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening moet een passende beloning worden betaald. "Mijn oproep is dan ook om te blijven investeren in kwaliteit en de kracht van samen. Alleen dan zullen wij in staat zijn om duurzaam, met een positief rendement, te blijven ondernemen."

Meer nieuws vandaag:

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief van VVP Online >>